Představení hybridních lepidel

09.07.2018

Hybridní lepidla

  • Hybridní lepidla disponují krátkou dobou fixace a schopností lepit různé typy materiálů.
  • Představují kombinaci kyanoakrylátových a epoxidových lepidel, tedy vysokou pevnost, odolnost vůči nárazu a schopnost vyplnit větší spáry.

Lepidla jsou dnes používána pro nejrůznější spojovací účely a úspěšně nahrazují šroubové či nýtové spoje. Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na design koncových výrobků, dochází k neustálému vývoji a nalézání nových chemických formulací lepidel. Kyanoakrylátová a epoxidová lepidla se prokázala jako nepostradatelná pro výrobní potřeby dnešní doby a nalézají své uplatnění u předních světových výrobců. Navzdory mnoha výhodám, které obě technologie nabízí, disponují také svými nevýhodami. Pokrok ve vývoji hybridních lepidel však umožnil předejít slabým stránkám výše zmíněných technologií a výrobci tak můžou počítat s pevným spojem a zachovat si vysokou produktivitu výroby.

Kyanoakryláty

Kyanoakryláty jsou jednosložková lepidla, která vytvrzují při pokojové teplotě. Používají se k lepení plastů, kovů, pryží a nejrůznějších porézních materiálů. Stlačením mezi dvěma povrchy vzniká tenká vrstva lepidla, která díky povrchové vlhkosti, přítomné na téměř všech površích, rychle vytvrdne a vytvoří pevný spoj.

Kyanoakryláty však nejsou vhodné pro vyplňování spár větších než 0,25mm. Po vytvrzení jsou kyanoakrylátová lepidla křehká a mají nízkou odolnost proti nárazu. U některých kyanoakrylátových lepidel může docházet k tzv. výkvětu, tedy zbělání lepidla. K výkvětu dochází díky reakci kyanoakrylátového monomeru se vzdušnou vlhkostí a následnému usazení v podobě bílých částic prachu.

Kyanoakrylátové lepidla nachází své uplatnění v medicíně, při lepení lékařského potrubí, endoskopů a katetry. Využívají se také pro lepení obtížně lepitelných plastů, přidržení elektronických součástí a lepení kroužkových těsnění.

Epoxidy

Epoxidy jsou jedno, či dvousložková lepidla, vytvrzující při pokojové teplotě. Dvousložková lepidla obsahují pryskyřici a tvrdidlo, jejichž smícháním dochází k polymerizaci a vzniku termosetového polymeru. Jednosložkové lepidla vytvrzují za přítomnosti tepla. Epoxidy lepí širokou škálu materiálů a po jejich vytvrzení dochází k minimálnímu srážení. Mají vynikající hloubku vytvrzení a umožňují vyplnění velkých spár.

Přesto, že epoxidová lepidla jsou dobrou volbou pro strukturální lepení, disponují svými nedostatky. Převážně se jedná o dlouhou dobu vytvrzení (15 minut až 2hodiny).

Epoxidy jsou používány k lepení kovů a lehce lepitelných plastů, například při výrobě elektrických motorů, lepení kabelů a zalévání elektroniky v leteckém a automobilovém průmyslu, elektroprůmyslu, či medicíně.

Hybridní lepidla

Vzhledem k neustále rostoucím požadavkům zákazníků, firma Henkel přišla na trh s hybridním strukturálním lepidlem, LOCTITE®4090™. Jedná se o dvousložkové lepidlo, skládající se z (1) kyanoakrylátové složky a kationtového katalyzátoru, a (2) epoxidu. Po smíchání dochází k reakci kationtového katalizátoru a epoxidové složky a následnému vytvrzení. Toto hybridní lepidlo je vhodné pro lepení plastů, kovů a elastomerů. Doba fixace je přibližně 3–7 min pro spáru o velikosti 1 mm. Hybridní lepidla kombinují výhody kyanoakrylátových lepidel, tedy krátkou fixační dobu, schopnost lepit různé typy materiálů a s výhody epoxidových lepidel - vysokou pevnost, odolnost vůči nárazu, vyplňení spár až do velikosti 5mm, teplotní odolnost a odolnost vůči životnímu prostředí.

Srovnání pevnosti ve smyku mezi hybridními a epoxydovými lepidly

Zdroj: https://henkel-adhesives.com

 

Při výběru vhodného systému lepení se neváhejte obrátit na odborníky firmy Hanak Trade - 572 551 199 / info@hanak-trade.cz.